Ceysu’nun kaynağıyla başarı üzerine

Ceysu’nun kaynağıyla başarı üzerine

Büyük bir firmanın sahibi olarak sizi daha yakından tanımak is-teriz. Okuyucularımızla özgeç-mişinizi paylaşabilir misiniz?

Antalya’da doğdum ve üniver-siteye kadar burada büyüdüm. Daha sonra İstanbul Koç Üni-versitesin’de Indsutrial Mühen-dislik okudum . Bundan sonra Kanada’ya taşındım ve sonra derece için orada devam ettim ve Antalya’ya 2010 yılında geri geldim. Ben Ceysu aile şirketin-de işe başladım ve kısa zaman-da aile şirketi yönetim kurulu üyesi oldum. Hala aile şirketini bir parçası olmaya devam et-mekteyim.

En başarılı su markalarından biri olan Ceysu’nun kaynağını ve çıkış hikayesini bir de sizden dinleyebilir miyiz?

Ceysu bir aile şirketi dalıdır. Bi-zim içecek işyerleri açmak fikri 90 yıllarında oluşmuştur . Biz 2003 yılında Ceysu şirketini iş-letmeye başladık ancak tesis ve üretim yeri için uzun uygun ve sürdürülebilir kaynak arayışın-da olduk. Sonunda bölgemizin kaynağı en değerli kaynakların-dan biri oldu. Şirketimiz her ge-çen gün daha da büyüyor, ve bunun yakın gelecekte daha önemli sanayi dalı olacağına inanıyorum.

Markanızı yaratırken ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Günümüzün iş ortamı çok zor şartlarda gerçekleştiriliyor. Çünkü çok hızlı büyüyen ileti-şim kanalları yerel markalar için bu konuda zorluklar çıkarıyor. Piyasaya sürülen yeni marka-lar, herhangi bir yeni teknoloji artık kolayca tarafımıza erişili-yor. Yani, her hangi bir marka sektörünün devleri ile rekabet edebilmek için sürekli kalitesini geliştirmek zorunda ve yenilik-çi olmak zorundayız. Şimdiye kadar Ceysu bazı seviyelerde ulusal ulaşmayı başardı ama biz hala daha fazla başarı elde etmek için daha fazla çaba koy-mak zorundayız . Kısacası, en zor olanı ürün lansmanı yapa-bilmek ve onun ve piyasada kalitesini kanıtlamaktır. Daha sonra biz “ markaların oluşumu “ hakkında konuşabilirsiniz.

“Ceysu markasının başarısında-ki temel unsur şudur” diyebile-ceğiniz bir düşünceniz var mı?

Sadakat firmamız bizim anahtar erdemdir. Biz kaynağına sadık ve bu şekilde tutunmayı başa-ran bir şirketiz. Biz çalışanlarımı-za ve müşterilerimize sadık bir firmayız. Ve onlar da aynı şekil-de davranmaktadırlar. Bu tür davranış şirkette olumlu bir atmosfer yaratır ve gücünü getiri-yor. Biz her geçen yıl % 20’den fazla büyüme aşamasındayız ve her yıl yıllık sanayi büyümesinin iki katına çıkmayı başarmaktayız. Sonuçta eğer oyunda takım ruhu olmazsa, ne yaparsanız ya-pın başarıya ulaşmak için hiçbir mantıklı yol bulamazsınız. Biz bir takım olmayı başardığımıza inanıyoruz.

Markanızı diğerlerinden ayıran özellikleri saymanızı istesek neler söyleyebilirsiniz.

Ceysu çok özel bir sudur. Bu su doğal olmanın yanı sıra, en-düstriyel değildir. Suyun mine-ral kompozisyonu ve oranlar benzersiz dengelidir. Bu Ceysu mineraller ve mevcut sağlıklı bir su açısından zengin olduğu an-lamına gelir. Genellikle Türkiye su kaynaklarında mineral yok denilecek kadar azdır, ama ney-se ki bizim su öyle değil. Su aynı zamanda hiçbir alternatifi olma-yan özel bir içecektir. Bu yüzden herhangi bir tüketici bizim su-dan maksimum fayda görme-ye hak kazanıyor. Siz seçtiğiniz hangi marka olursa olsun, onun mineraller ile zengin olanını seç-mek zorunda olduğuna inanı-yoruz. Ceysu’ya gelince, bu su yüksek kalsiyum seviyesine sa-hiptir ve hamilelik döneminde, yeni doğanlarda ve herhangi yaşta insanların kemik sağlığını korumaktadır. Öte yandan Cey-su düşük sodyum seviyesine sahiptir ve bu o anlama gelir ki, bu su sofra tuzu içermiyor. Ve bu kan basıncını korumaya yardım-cı olur ve kalp-damar sistemini koruduğu anlamına gelir.

AR-GE çalışmaları yapıyor musunuz?

Biz devamlı olarak Ar-Ge için yatırım yapmaktayız . Son za-manlarda biz çocuklar için su üretimi başlattık. Bu ürün 0.33 Litrelik şişelerde üretiliyor ve şişe kendisi bir çizgi film karak-teridir. Biz toplam olarak yedi karakter tasarladık ve hepsi sevimli küçük hayvanlardır. Bu şişeler farklı renk ve kapaklar-la üretilmiş ve hedefimiz daha fazla su içmek için çocuklarımı-zı motive etmektir. Diğer tüm markalar sadece çocuklar için onların etiketleri değiştirmeği tercih etmektedirler ama biz şişeyi değiştik ve çocuklarımız için kolay içilebilecek uygun hale getirdik.

Ceysu’nun Antalyaspor dahil birçok spor dalları ve organizasyonlara sponsor olduğunu biliyoruz. Bu yönünüzden bahsedebilir misiniz?

Şirketimiz 30 yılı aşkın bir dö-nemden bu yana şehrimizde Antalyaspor ve diğer birçok spor kulüplerine destek olmuş-tur. Ancak Antalyaspor şehri-mizin yanı sıra üllkemizin de en önemli spor organizasyonudur. Son 13 yıl içinde şirketimiz takımın sponsoru bulunmaktadır, biz Antalyasporu Antalya Arena Ceysu Tribuneden destekliyo-ruz ve bu tribünün sponsoru bulunmaktayız. Biz takımın ana sponsoru olmaktan dolayı çok mutluyuz ve bizim tribünde bir çok kendi yurttaşlarımızı da mi-safir etmekteyiz.

Markanız, Türkiye’de ilk defa gerçekleşecek olan “Expo 2016 Antalya Sergisi”nin nere-sinde olacak?

Biz Expo organizasyonunda su satış için resmi su tedarikçisi olarak bulunmaktayız. Biz tama-men bölgemize avantaj getire-bilen her türlü organizasyona destek vermek istiyoruz.

Firma olarak biraz da diğer yatırımlarınızdan bahsedelim ister-seniz. Turizm yatırımlarınız da bulunuyor bildiğimiz kadarıyla.

Turizmde biz Sherwood Oteller adında bir markamız var. Oteli-miz 6000 yatak kapasitesine sahiptir. Otelin ismi Robin Hood efsanesinde gelir. Ayrıca bizim deneyimlerimizi, ilimizin güzel-liklerini paylaşmak ve misafirle-rimiz için efsanevi deneyimler oluşturmak istiyoruz. Sonunda biz de Antalya ve Türkiye Turiz-mi için yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Son olarak Ceysu ya da Expo 2016 ile ilgili olarak söyleyece-ğiniz sözler varsa almak isteriz.

Umarım EXPO 2016 bölgemi-ze ve şirketimize pek çok ola-nak getirecektir. Bunun da ilgili sanayi bölümlerine büyük bir destek vereceğini umuyoruz. Biz de bu organizasyonun bir parçası olmaktan çok mutluyuz bir bunu yaşayacağımızı sabır-sızlıkla bekliyoruz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir