Genel

Ceysu’nun kaynağıyla başarı üzerine

Büyük bir firmanın sahibi olarak sizi daha yakından tanımak is-teriz. Okuyucularımızla özgeç-mişinizi paylaşabilir misiniz? Antalya’da doğdum ve üniver-siteye kadar burada büyüdüm. Daha sonra İstanbul Koç Üni-versitesin’de Indsutrial Mühen-dislik okudum . Bundan sonra Kanada’ya taşındım ve sonra derece için orada devam ettim ve Antalya’ya 2010 yılında geri geldim. Ben Ceysu aile şirketin-de işe başladım ve kısa zaman-da...